หนังสือนิทานภาพ 2 ภาษา พัฒนา EQ แบ่งปันให้กัน เธอฉันสุขใจ

เรื่อง พระจันทร์หายไปไหน The lose moon
“ ของบางอย่างที่เด็กๆ ชอบมาก เด็กๆ ก็อยากเก็บไว้ เพื่อที่จะได้ชื่นชมสิ่งนั้นเพียงผู้เดียว
เพราะเด็กๆ จะรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เป็นเจ้าของ แต่สิ่งนั้นจะสวยงามและมีค่าแท้จริงก็ต่อเมื่อ เด็กๆ
ได้แบ่งปันให้ผู้อื่น เพราะนั่นหมายถึงการแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้าง
ทำให้เกิดมิตรภาพ และมีความสุขยิ่งกว่าตอนที่เก็บของสิ่งนั้นไว้เพียงผู้เดียว "

บทความอื่นๆ


ชวนน้องๆ มาล้างมืออย่างถูกวิธี

นิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัย

2021-01-14 11:15:21

https://www.facebook.com/watch/?v=1691745364316499

2020-10-22 11:32:18

ชุด นิทานกลับหัว

นิทานสองเรื่องในเล่มเดียว

2021-06-22 15:26:22

หมวดสินค้า