การให้เด็กๆ ได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนั้นดีอย่างไร

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัวแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีข้อแนะนำดีๆ ดังนี้ค่ะ

มีวิธีง่ายๆ 3 ข้อ ที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังความรู้ให้กับลูกๆ ได้

1. หัวใจที่ยอมรับความแตกต่าง คุณพ่อคุณแม่ต้องฝึกให้ลูกมีวิธีที่คิดที่ดี มีมุมมองด้านบวกกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นภายในครอบครัวควรเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกัน ยอมรับความแตกต่าง รู้จักการเป็นผู้ฟัง กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นรากฐานของการเปิดใจยอมรับสิ่งที่หลากหลาย เมื่อเด็กต้องเจอความคิดและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เด็กจะปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

2. สร้างเด็กสองภาษา คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาที่สองให้กับลูก อย่างน้อยก็ภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษจะเป็นหนึ่งในภาษาหลักในประชาคมอาเซียน หากเด็กมีทักษะภาษาอังกฤษก็สามารถสื่อสารได้กับผู้คนในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ เพราะหากเขาไม่มีทักษะด้านภาษาที่ดีพอ การสื่อสาร หรือที่สำคัญที่สุดด้านการศึกษาจะเกิดปัญหาขึ้นกับเด็กได้

3. รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี เด็กต้องเรียนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รู้เท่าทันสื่อต่างๆ เพราะหากไม่รู้เท่าทัน เด็กอาจถูกล่อลวงได้ง่าย เพราะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำให้มีสินค้า สื่อ และเทคโนโลยีต่างๆ หลั่งไหลเข้ามามากมาย หากเด็กไม่ได้รับการฝึกที่ดี เด็กอาจกลายเป็นพวกวัตถุนิยม บริโภคนิยมได้ค่ะ คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนเขาโดยการพูดคุยและใช้สื่อเป็นตัวกลางในการแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นด้านลบหรือด้านบวก คอยให้เขาได้ลองฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง อาจเลือกข่าวสารมานั่งพูดคุยกันก็ได้

การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาคเลย คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมพร้อมลูกของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่อก้าวสู่เวทีระดับภูมิภาคได้อย่างมั่นคงนะคะ

Cr. ข้อมูลดีๆ จาก https://rakluke.com/article

และเราก็มีหนังสือนิทานดีๆ ที่เป็นตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการเตรียมความพร้อมและสอนให้เด็กๆ รู้จักประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนของเราด้วยค่ะ

1. ไปเที่ยวกันไหม เป็นการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ นำเที่ยวโดยสัตว์ประจำชาติของแต่ละประเทศ ให้เด็กสนใจเรื่องแผนที่ สถานที่สำคัญ และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจในกสนเดินทางให้เด็กๆ (ราคา 95 บาท)

2. ซ่อนหาอาเซียน เกร็ดความรู้เล็กๆ ในเรื่องราวและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ผ่านกิจกรรมการหาสิ่งของที่ซ่อนไว้ในภาพ เป็นการฝึกให้เด็กๆ รู้จักสังเกต สนุก และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน (ราคา 95 บาท)

เพิ่มพูทักษะ ความรู้และแรงบันดาลใจดีๆ ผ่านหนังสือ และการอ่านนิทานกันเถอะค่ะ

บทความอื่นๆ


นิทานสร้างสรรค์ EQ ดี เก่ง สุข สร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์

สอนให้เด็กๆ รู้จักวิธีการล้างมือ

2021-09-06 14:48:37

ชุด นิทานกลับหัว

นิทานสองเรื่องในเล่มเดียว

2021-06-22 15:26:22

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50ฯ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50ฯ

2022-02-07 15:53:37

หมวดสินค้า