ตอบคำถามลูก ตอบคำถามเด็ก พระพุทธเจ้าคือใคร

ร่วมตอบคำถามโดย: พระธรรมภาวนาวิกรม วิ. พระมหาพงศ์นรินทร์ แม่ชีศันสนีย์ พระไพศาล วิสาโล ภาพประกอบ : เยาวภา จีราระรื่นศักดิ์ เดชาชาติ เทียนเสม ขนาด : 10.7 X 8.5 นิ้ว จำนวนหน้า : 24 หน้า


115 ฿

หมวด : สำหรับอายุ 7 ปีขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

EMAIL : plansara.baanplan@gmail.com

FB : BAANPLAN Publishing

Tel : 0-2277-2222 ต่อ 420 และ ต่อ 311

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด


ชุดการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

เด็ก ๆ มักจะมีคำถามมากมาย คำถามของเด็ก ๆ เป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พ่อ แม่และคุณครูอ่านหนังสือไปพร้อม ๆ กับเด็ก และคอยอธิบายเนื้อหา ชี้ชวนให้ดูรูปภาพประกอบ เพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

สารคดีสำหรับเด็ก ชุด ตอบคำถามเด็กเรื่องพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ศาสนาพุทธ และการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อให้เด็กยึดมั่นในการทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ

สินค้าที่คุณอาจสนใจ


หมวดสินค้า