บัตรภาพ pop up ท่องโลกสัตว์แสนรู้

จากราคาปกติ 125 บาท


109 ฿

หมวด : สำหรับอายุ 3 – 6 ปี
ประเภท : Pop Up 3 มิติ

ติดต่อสอบถาม

EMAIL : plansara.baanplan@gmail.com

FB : BAANPLAN Publishing

Tel : 0-2277-2222 ต่อ 420 และ ต่อ 311

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด


บัตรภาพ pop-up สัตว์แสนรู้  2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) The Smart Animals

บัตรภาพและบัตรคำ  เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จำเป็นและมีค่ายิ่งในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กสามารถสรุปความคิดรวบยอดและถ่ายโอนความรู้สู่การพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองซีกขวา พัฒนาทักษะการฟัง และการมองเห็นอีกด้วย

สำหรับบัตรภาพ pop-up สัตว์แสนรู้  2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) นี้ เด็กๆ จะได้สนุกไปกับการทายภาพเงาของสัตว์ชนิดต่างๆ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่น่าสนใจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของหนูน้อยวัยเริ่มเรียน

บัตรภาพ pop-up สัตว์แสนรู้  2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) The Smart Animals

บัตรภาพและบัตรคำ  เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จำเป็นและมีค่ายิ่งในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กสามารถสรุปความคิดรวบยอดและถ่ายโอนความรู้สู่การพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองซีกขวา พัฒนาทักษะการฟัง และการมองเห็นอีกด้วย

สินค้าที่คุณอาจสนใจ


หมวดสินค้า