ข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ทั้งหมด ชุด นิทานกลับหัว


 

ชุด นิทานกลับหัว
นิทานสองเรื่องในเล่มเดียว เปิดอ่านด้านใดก่อนก็ได้จนถึงกลางเล่มเป็นตอนจบ
.
ซึ่งทั้งสองเรื่องมีตอนจบร่วมกันให้เด็กๆ เรียนรู้การมองในมุมที่แตกต่าง แต่สองมุมนั้นก็สามารถผสานกันเพื่อก่อให้เกิดสิ่งดีๆ ได้
.
หนังสือพิมพ์ด้วย SOY INK หมึกปลอดสารพิษ
สนใจหนังสือ Inbox ได้เลยค่ะ ????
ราคาเล่มละ 95 บาท
.

บทความอื่นๆ


รวมชุดหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม ตามแนวคิดของท่านพุทธทาส 3 เล่ม/ชุด ราคาพิเศษ 9 มิ.ย. 63 - 9 ก.ค. 63

กระต่ายกตัญญู / ค้างคาวค้างคืน / สัญญาของสามเขา

2020-06-09 16:28:31

เลือกหนังสืออย่างไรให้เหมาะกับวัยของเด็ก

การปลูกฝังการรักการอ่าน ควรส่งเสริมตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 0-6 ขวบ ที่สมองมีการพัฒนามากที่สุด ผู้ปกครองอาจเริ่มจากการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก

2018-07-25 01:56:19

นิทานแนวใหม่ "นิทานกลับหัว" เสริมสร้างจินตนาการ

2020-06-04 16:05:05

หมวดสินค้า