ข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ทั้งหมด พัฒนาการของลูกน้อย ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 7 ขวบ


 

???? พัฒนาการของลูกน้อย ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 7 ขวบ ????
 
???? พัฒนาการตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี ????
ช่วงวัย 1-3 เดือน พัฒนาการทารกเริ่มตั้งแต่แรกคลอด นับจากแรกเกิดจนถึงอายุ 3 เดือน
ถือเป็นช่วงที่ร่างกายและสมองของทารกเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับโลกภายนอก
 
ช่วงวัย 4-6 เดือน ทารกในช่วงวัยนี้จะเริ่มรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เด็กจะเรียนรู้และต้องการจัดการทุกสิ่งด้วยตัวเอง
 
ช่วงวัย 7-9 เดือน ทารกในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่มากขึ้น
เมื่อเริ่มเคลื่อนไหวและกลิ้งตัวได้มากขึ้น ทารกจะคิดหาวิธีเคลื่อนไหวไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
 
ช่วงวัย 10-12 เดือน ช่วงสุดท้ายของพัฒนาการทารกในช่วง 1 ปีแรกนี้
นับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของทารก เนื่องจากทารกอายุ 10-12 เดือน กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นเด็กเล็กหัดเดินได้
 
???? พัฒนาการตั้งแต่ 2 – 3 ปี ????
เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ความเฉลียวฉลาด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากพ่อแม่ เพื่อให้สมองเติบโตมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ซึ่งสมองแต่ละส่วนจะมีหน้าที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดทำงานประสานกัน
 
???? พัฒนาการตั้งแต่ 4 – 5 ปี ????
เด็กในวัยประมาณ 4-5 ปีนั้นถือว่าเป็นวัยที่เพิ่งได้ออกไปเรียนรู้ประสบการณ์นอกบ้านจากการไปโรงเรียน
ได้พบปะเพื่อนฝูง และยังได้เจอกับกิจกรรมใหม่ๆ และยังเป็นวัยที่ซุกซนและกำลังเริ่มแบ่งแยกโลกจินตนาการ
และโลกแห่งความจริง จึงถือว่าเป็นวัยที่มีพัฒนาการในด้านต่างๆ มากมาย เด็กในวัย 4-5 ปี
ช่วงนี้จะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและทักษะต่างๆ
 
พัฒนาการตั้งแต่ 6 – 7 ปี
???? เด็กอายุ 6-7 ปี จะมีพัฒนาการ ดังต่อไปนี้ ????
 

???? การฟัง ???? สามารถแยกเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำวรรคตอน เป็นต้น

ฝึกให้มีมารยาทในการฟัง สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ปฏิบัติตามคำสั่งและคำ
แนะนำได้ถูกต้อง มีสมาธิและเข้าใจในการฟังคำอธิบายต่าง ๆ
รวมทั้งฟังเรื่องราว หรือนิทานและติดตามเนื้อเรื่องตามลำดับ
 
???? การพูด ???? สามารถพูดเป็นกลุ่มคำ เป็นประโยค เป็นเรื่องและตอบคำถามเป็น
มีมารยาทในการพูด เล่าประสบการณ์และพูดจากจินตนาการได้
พูดเกี่ยวกับบทบาท สมมติ พูดคำคล้องจอง เป็นต้น
 
???? การอ่าน ???? รู้จักอ่านออกเสียง และสะกดคำ วลี ประโยคได้ถูกต้องรู้จักเครื่องหมาย วรรคตอน
รู้จักความหมายของคำ เมื่อนำไปใช้ในรูปวลี และประโยค สามารถอ่าน ในใจและอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน
ที่เด็กวัยนี้ควรทราบ ได้ถูกต้องเข้าใจความหมาย ของเรื่องที่อ่าน
 
???? การเขียน ???? สามารถคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาด
สามารถจะเขียนตามคำบอก และสะกดคำได้ถูกต้อง รวมทั้งแต่งความ
แสดงความรู้ ความคิดเป็นตัวหนังสือให้ผู้อื่นรู้ได้
 

บทความอื่นๆ


7 วิธีสอนให้เด็กรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ

สอนเด็กๆให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

2020-10-30 17:15:37

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25

2020-08-21 16:37:04

ชุด นิทานกลับหัว

นิทานสองเรื่องในเล่มเดียว

2021-06-22 15:26:22

หมวดสินค้า