HOME / ข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ทั้งหมด 47


5 เหตุผลที่ควรให้เด็ก ๆ อ่านนิทาน

“ถ้าคุณอยากให้ลูกของคุณฉลาด จงอ่านนิทานให้พวกเขาฟัง ถ้าคุณอยากให้ลูกของคุณฉลาดมากขึ้น ก็จงอ่านนิทานให้พวกเขาฟังมากขึ้น” - อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

2018-07-25 14:30:26

เลือกหนังสืออย่างไรให้เหมาะกับวัยของเด็ก

การปลูกฝังการรักการอ่าน ควรส่งเสริมตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 0-6 ขวบ ที่สมองมีการพัฒนามากที่สุด ผู้ปกครองอาจเริ่มจากการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก

2018-07-25 01:56:19